Şengün & Partners Stratejik

İnovasyon kelimesi yetmiyor, çünkü yeni süreç sürekli değişim çağı olacak.

Her kurum yeni dönemi karşılamak için izlemekten öte teyakuz halindedir, bazı değerli kavramların içeriği yeniden yazılmalı, içeriği aynı kalabilecek olanların da uygulamaları yeniden oluşturulmalıdır.

Biliniyor, teknololoji ve iletişim kanalları hızlıca yenileniyor. Üretim tipleri, tüketim tekrarları değişiyor. Dünyanın ve elbette Avukatların gözü önünde her şey oluyor.

Klasik hukuk hizmetleri Finans, Teknoloji ve İletişim dünyasının kavram ve uygulamalarını içselleştirmek zorunda. Ancak tüm bu çaba Avukatlık dünyasını yenilerken geleneksel Avukatlık modellerini de değiştiriyor.

Avukatlık uygulamaları çok farklı sektörlerin içinde ilerlerken de kurumsal yapıların hareketlerini izliyor, denetliyor, hatta hukuk politikalarını, kurumsal yönetim stratejileri ile sentezleyerek, stratejik yönetim modellerine katkıda bulunuyor.

Kurumlar artan rekabet koşullarında yaşamak ve gelişmek için iç, dış her yeniliği, hareketi analiz edebilmeli ve analizin ötesinde net ya da esnek bir strateji kurgusunda yürümek zorundadır.

Stratejik yönetimin artık çok önemli olduğu noktadayız.

Amaca ulaşmak için kurulan strateji, taktik, vizyon, misyon, organizayon ve yönetim gibi çok önemli bu kavramlarını kurmak, yeniden kurgulamak ve uygulamak gerekmekte…

Stratejik yönetim için sadece teknolojik gelişmelerin değil, politikanın, hukukun, ekonominin, sosyokültürel dünyanın da izlenmesi ve analizi gereklidir.

Tüm unsurlara tam bakmadan büyüme, tasarruf, pazarlama, bütçe gibi hedeflerin gerçekleşmesi için elzem olan uygulamaların da önü açılamaz.

Avukatlık ofisimiz çok uzun zamandır, farklı sektörlerde çalışan kurumların üst yönetimi ile koordineli çalışmaktadır. Salt geleneksel hukuk hizmeti ile yetinmeyip yönetim stratejilerinin oluşumunda da üst düzey katkılar sunmaktadır.

Bu bölümümüz Stratejik yönetim çalışmaları için kurulmuş olup, geçmişin birikimini yeninin enerjisi ile birleştirerek Kurumlara katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Bizimle Stratejik Yönetim çalışmaları için iletişime geçtiğinizde tüm birikimimizle her türlü katkı ve bilgi sizinle paylaşılacak, kuruluş-gözden geçirme süreçlerinde eylemli olarak yanınızda bulunulacaktır.