Biyografi:

Şulehan Işık, yerel ve küresel ölçekte faaliyet gösteren medya ve eğlence, otomotiv, faktoring, açık hava reklamcılık, sigorta sektörlerindeki müvekkillerle çalışmaktadır. Şengün & Partners Avukatlık Ortaklığı bünyesinde müvekkillere sözleşme müzakerelerinin yürütülmesi, şirketlerin günlük işleyişleri ve mevzuat değişikliklerine ilişkin soruların yanıtlanması, kambiyo senetlerine dair uyuşmazlıklarının çözümü, ticari ve iş hukuku uyuşmazlıklarının çözümü, fikri mülkiyet hukukuna dair süreçlerin yönetilmesi konularında yardımcı olmaktadır. Şulehan Işık, özellikle, kurumsal danışmanlık, ticari işlemler, genel kurul, yönetim kurulu kararları ve şirket birleşme ve devralmalara ilişkin süreçler de dâhil olmak üzere ticaret hukuku ve şirketler hukuku alanlarında etkin bir şekilde çalışmaktadır.

Başlıca Deneyimler:
  • Müvekkillere uyuşmazlık çözümü ve dava takibi ile ilgili hukuki danışmanlık verilmesi,
  • Kurumsal danışmanlık, ticaret hukuku, şirketler hukuku ve iş hukuku alanlarında süreçlerin takibi,
  • Şirketler hukukuna ilişkin olağan/olağanüstü genel kurul süreçlerinin yürütülmesinde rol alınması,
  • Şirket birleşme ve devralmalarında verilen danışmanlık hizmetlerinde rol alınması,
  • Sözleşme müzakereleri ve buna bağlı süreçlerde rol alınması,
  • İş ve ticaret hukukuna ilişkin ihtiyari/zorunlu arabuluculuk görüşmelerine iştirak edilmesi,
  • Mevzuat değişiklikleri ve güncel hukuki gelişmeler konusunda müvekkillere bilgilendirme yapılması,
  • Şirketlerin icra dosyalarının takip edilmesi.

Makale ve Yayınlar: