Biyografi:

Gülce Ekinci, on yılı aşkın süredir müvekkillerini dava süreçlerinde vekil sıfatıyla temsil etmektedir. İş davaları, iş sözleşmeleri ve şirketlerin günlük ihtiyaçları doğrultusunda bilgi verilmesi ve gerekli belgelerin hazırlanması, dava öncesi ve dava sonrası işe iade süreçlerinin takibinde ağırlıklı olarak çalışmaktadır. Aynı zamanda toplu iş sözleşmeleri müzakerelerini yürütmektedir. İş hukukunun yanında otomotiv ve finans sektörlerinde ve ambalaj sanayiinde faaliyet gösteren şirketlerin günlük işleyişinde hukuka uygunluk denetimi süreçlerini yönetmektedir. Ek olarak, Şengün & Partners bünyesinde Bireysel Danışmanlık Departmanı’nın işleyişini sağlamaktadır.

Başlıca Deneyimler:
  • Deniz İş Hukuku’ndan kaynaklanan toplu işçi alacağı dava süreçlerinin takibinde ekip liderliği
  • Basın iş davalarına ilişkin danışmanlık süreçlerinin yönetimi
  • İş davalarında dava şartı arabuluculuk süreci ve müzakerelerin yönetiminde ekip liderliği
  • İşe iade, işçilik alacakları, sendikal tazminat, sendika yetki tespiti davaları, SGK rücu davaları, hizmet tespit davaları, iş kazası sebebiyle tazminat davaları, fikri mülkiyet davaları süreçlerinin yönetiminde ekip liderliği
  • Marka tescili ve iptali davaları, patent tecavüzü davaları, marka tecavüzü davaları, telif haklarına ilişkin davalar, kira davaları, uyarlama davaları, tüketici hukukundan kaynaklanan davalar, itirazın iptali davaları, ayıplı mala ilişkin davalar, vergi cezasının iptali davaları, idari işlemin iptali ve tam yargı davaları, karşılıksız çek davaları, kadastro davaları, tapu iptal ve tescili davaları, müdahalenin men’i davaları, ecrimisil davaları, maddi ve manevi tazminat davaları, sebepsiz zenginleşme davaları, sigorta alacak davaları, tanıma tenfiz davaları, ipotek davaları, konkordato, miras davaları, tereke hukuku davaları, delil tespiti davaları, inançlı işlem ve muvazaa davaları süreçlerinin yönetiminde ekip liderliği
  • Fabrikaların kira sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakere süreçlerinin yönetimi
  • İnşaat işlerinden kaynaklanan eser sözleşmelerinin hazırlanması ve muhtemel risklerin analizi süreçlerinin yönetimi
  • Fikir ve sanat eserlerinin devrine ilişkin sözleşmelerin hazırlanması ve süreçlerin yönetimi
  • Reklamların mevzuata uygunluğunun denetimi süreçlerinin yönetimi