Gazali Demir

Gazali Demir

Yönetici Kıdemli Avukat

İzmir Barosu avukatlarından Gazali Demir, şirketlerin faaliyet ve operasyonlarına ilişkin hukuki danışmanlık hizmeti vermekte ve dava takibi yapmaktadır. Özellikle şirket pay sahipleri arasındaki uyuşmazlıklar, distribütörlük-acente-bayilik-franchise sözleşmeleri, bankacılık hukuku ve türev işlemler, organize sanayi bölgeleri uygulamaları, tüketici hukuku konularında olmak üzere borçlar ve ticaret hukuku alanlarında çalışmaktadır.

Gazali Demir, hukuk eğitimini Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlamıştır. Öğrenciliği sırasında, Erasmus öğrenci değişim programı kapsamında, L’Universite de Montpellier I bünyesinde altı ay Fransa’da hukuk eğitimini sürdürmüştür.

Gazali Demir, Üniversitelere Giriş Sınavı’nda Türkiye’de ilk 100 öğrenci arasına girerek Başbakanlık Onur Ödülüne layık görülmüştür.

Gazali Demir, çeşitli zamanlarda Devlet resmi resepsiyonlarında, Arapça simultane tercüme görevini yürütmüştür. Hukuk eğitimi sırasında, Ceza Hukuku alanında doktrin görüşlerini yansıtan kitap çalışmalarına katılmış ve destek olmuştur.

Gazali Demir, Galatasaray Eğitim Vakfı, Galatasaray Mezunlar Derneği, ELSA, İzmir Barosu ve Ege Çağdaş Eğitim Vakfı’na üyedir.

Eğitim:

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Lisans, İstanbul, Türkiye

Montpellier Üniversitesi 1, Erasmus, Montpellier, Fransa

Diller:

Türkçe, Arapça, İngilizce, Fransızca

Mesleki Tecrübe ve Uygulama Alanları:

Borçlar Hukuku

Ticaret Hukuku

İş Hukuku

Bankacılık Hukuku

Şirketler ve Sözleşmeler Hukuku

İş Hukuku

E-Posta: [email protected]