Biyografi:

Gazali Demir, yerel ve uluslararası alanda tanınmış, özellikle otomotiv, inşaat, gayrimenkul ve lojistik alanlarında faaliyet gösteren şirketlere günlük ticari işleyişlerinde karşılaştıkları hukuki sorunlar konusunda hukuki danışmanlık vermekte ve büyük ölçekte, bu sorunların en aza indirgenmesi için önleyici nitelikte yöntemler önermektedir. Şirketlerin iş ve işlemlerine yönelik taraf oldukları uyuşmazlıklarda, olağan dava süreci takibinin yanında, şirketlerin taraf oldukları uyuşmazlıkların birbirine etkisini gözetmek suretiyle, hukuki süreçlerin stratejik olarak Müvekkil menfaatleri doğrultusunda yürütülmesini sağlamaktadır.

Başlıca Deneyimler:
 • Dünyanın önde gelen otomotiv üreticilerinden birinin Türkiye’deki yatırımlarına yönelik sürecin yönetilmesi ve danışmanlık sağlanması,
 • Türkiye'nin en büyük organize sanayi bölgelerinden birine düzenli danışmanlık verilmesi,
 • Türkiye'nin en büyük liman inşaatlarından birine yatırım yapan şirket konumundaki dünyanın önde gelen yatırım fonlarından birine idari ve cezai davalar sürecinde ve Türkiye dışı tahkim sürecinde danışmanlık verilmesi,
 • Hisse alım sözleşmeleri ve hissedarlar sözleşmeleri hazırlığı ve süreç takibi,
 • FIDIC (Müşavir ve Mühendisler Uluslararası Federasyonu) anlaşmasının haksız feshi nedeniyle tazminat talebinde bulunan Türkiye’nin devlet eliyle yürüttüğü en büyük demiryolu hattının tahkim ve devamında Türkiye'deki ihtiyati tedbir süreçlerinde temsili,
 • Türkiye’nin önde gelen banklarından birinin bireysel emeklilik sistemleri dahil olmak üzere birçok ticari durumda temsili,
 • Çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren birçok ana şirket ve distribütörlerinin çeşitli konularda ortaya çıkan portföy tazminatı hakkında süreç takibi ve temsili,
 • Şirket hissedarlarının, çeşitli ticari durumlarda meydana gelen anlaşmazlıkları ile ilgili olarak şirketin temsili,
 • FOREX işlemleriyle ilgili durumlarda aracı kurumların ve kişilerin temsili,
 • Birçok şirket, holding ve vakfa hukuki yardım ve dava sürecinde destek verilmesi
 • Tüketici hakları ile ilgili çeşitli dava süreçlerini takip edilmesi

Makale ve Yayınlar: