Biyografi:

Anılay Atay, yerel ve küresel ölçekte faaliyet gösteren medya ve eğlence, otomotiv, faktoring, açık hava reklamcılık, sigorta sektörlerindeki müvekkillerle çalışmaktadır. Şengün & Partners Avukatlık Ortaklığı bünyesinde müvekkillere sözleşme müzakerelerinin yürütülmesi, şirketlerin günlük işleyişleri ve mevzuat değişikliklerine ilişkin soruların yanıtlanması, kambiyo senetlerine dair uyuşmazlıklarının çözümü, ticari ve iş hukuku uyuşmazlıklarının çözümü, ceza hukukuna dair süreçlerin yönetilmesi konularında yardımcı olmaktadır. Anılay Atay, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ndeki eğitimi sırasında, özellikle tahkim alanında çeşitli farazi dava yarışmalarına katılmış ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının çevirilerini yaparak Anayasal gelişmeler hakkında çalışmalar yürütmüştür. Anılay Atay aynı zamanda, Şengün & Partners Avukatlık Ortaklığı’nın süreli yayını olan Hukuk Çizgisi’nin sorumlu müdürü olarak görev almakta ve yayının editörlüğünü yapmaktadır.

Başlıca Deneyimler:
  • Müvekkillere uyuşmazlık çözümü ve dava takibi ile ilgili hukuki destek verilmesi,
  • Kurumsal danışmanlık, ticaret hukuku ve şirketler hukuku alanlarında çalışılması,
  • Sözleşme müzakereleri ve buna bağlı süreçlerde rol alınması,
  • Mevzuat değişiklikleri ve güncel hukuki gelişmeler konusunda müvekkillere bilgilendirme yapılması,
  • Hukuki ve güncel konularda süreli yayın çıkarılması ve resmi süreçlerin yürütülmesi,
  • Şirketlerin icra dosyalarının takibinin yapılması ve konkordato süreçlerinin yürütülmesi,

Makale ve Yayınlar: