Vergi Hukuku

Vergi Hukuku

Şengün & Partners, mükellef olan müvekkillerini vergi borcunun doğması - sona ermesi, vergilendirme ilkeleri, işlemleri, hak ve yükümlülükleri doğrultusunda süreç yönetimi hakkında bilgilendirmekte, müvekkillerini vergi daireleri nezdinde yapılan işlemlerde temsil etmekte ve vergi işlemlerine ilişkin olarak önerilerde bulunmaktadır.

Vergi Dairelerinin mükelleflere yönelik uygulamaları ve vergilendirme sürecinde gerçekleşen tüm değişiklikler hususunda Büromuz müvekkillerini önemli güncel gelişmelerden eşzamanlı olarak haberdar etmektedir.

Büromuz, vergi ihtilaflarına ilişkin yıllara yayılan deneyimiyle şirketlerin ve gerçek kişilerin her türlü vergi işlemleri ile ilgili Vergi Mahkemeleri ve Danıştay nezdinde açılan davalarda müvekkillerini temsil etmektedir. Vergi ziyaı suçu, usulsüzlük cezaları, kaçakçılık suçları, vergi kabahatleri konusunda detaylı olarak müvekkillere hukuki danışmanlık verilmesi ve gerekirse dava yoluyla uyuşmazlığın çözülmesi konusunda destek sağlamaktadır.