Tüketici Hukuku

Tüketici Hukuku

Global ölçekte kapitalist ekonomik sistemin hâkimiyeti ile birlikte, tüketimin özendirilmesi ve dolayısıyla tüketicinin korunması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Özellikle pazarlama tekniklerinin ve teknolojinin de gelişmesiyle ürünlerin tüketiciye ulaşması kolaylaşırken, tüketicinin korunması zarurî hale gelmiştir.

Değişen ve gelişen ekonomik sistemle birlikte Tüketici Hukuku da değişmekte ve gelişmektedir. Büromuz, tüketici hukukunun dinamik yapısı yakından takip ederek güncel tüketici sorun ve çözümlerini tespit etmekte, gerek Tüketici Hakem Heyeti gerekse de Tüketici Mahkemelerinde görülen davalar ile tüketici uyuşmazlıklarında efektif hukuki destek verilmektedir.

Şengün & Partners ayrıca, müvekkillerinin tüketici konumunda olduğu tüm hukuki ilişkilerde ve bu ilişkiler kapsamında doğacak ihtilaflarda müvekkillerine hukuki destek sağlamanın yanı sıra, tüzel kişi müvekkillerinin tüketicilerle kuracağı ilişkilerde yol gösterici hizmet sunmakta ve müvekkillerini, tüketicinin korunması mevzuatı kapsamında sıklıkla vuku bulan değişikliklerle ilgili güncelleyerek önleyici hukuk hizmeti sağlamaktadır.