Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku

Şengün & Partners, bir şirketin kurulmasından başlayarak, genel kurul işlemlerinin yapılması, sermaye artırımı ve sermaye azaltımı gibi esas sözleşme değişikliklerinin yapılması, yönetim kurulu veya ortaklar kurulu kararlarının alınması, şirketlerin temsili, hisse devri, şube açılışı da dâhil olmak üzere ticaret şirketlerinin karşılaştıkları günlük hukuki iş ve işlemlerinin yapılması ve nihayet gerektiği takdirde tasfiyesi gibi birçok konuda müvekkillerine hukuki destek sağlamaktadır.

Büromuz aynı zamanda müvekkillerinin faaliyet gösterdikleri sektörlerde geçerli olan koşullar ve gereksinimleri dikkate alınarak Ticaret Hukuku kapsamında hukuki görüş vermekte; ticari sözleşmelerin hazırlanması ve müzakeresinde müvekkillerinin menfaatlerini gözeterek bu süreçlerde rol almaktadır.

Şengün & Partners, Ticaret Hukuku alanındaki hukuki hizmetlerini, değişen ticari hayatın getirdiği yenilikler ve yeni uygulamaları da takip etmek suretiyle en güncel ve pratik haliyle müvekkillerine ulaştırırken, “ticaretin önünü kesmeme” ilkesi ile hareket etmektedir.

Büromuz ayrıca tüzel kişiliklerin birleşmesi, devralınması, bölünmesi ve yeniden yapılandırması, yurtiçi ve yurtdışında gerçekleştirilecek ortak girişim ve hissedarlık sözleşmelerinin hazırlanması gibi özellikli işlemlerin gerçekleştirilmesi konularında da müvekkillerine hukuki hizmet vermektedir.