Tahkim

Tahkim

İnsanlık tarihinde kişiler arasında alışveriş ticareti doğurmuş ve bu ticaret devam ettiği sürece tarafların kendi bakış açıları doğrultusunda mutabakata varamadıkları noktalar olmuştur.  Hâlihazırda küresel şekilde devam eden ticaretin doğurduğu uyuşmazlıklar kapsamında Şengün & Partners, taraflar arasında herhangi bir uyuşmazlık çıktığında, o uyuşmazlığı hem bütünüyle, hem de en küçük parçalarıyla inceleyip, her olayın kendinde özgü olduğu konusundaki farkındalığı ve deneyimiyle ticari uyuşmazlıkların çözümünü sağlamaktadır.

Prensip olarak büromuz, bir ticari ilişki uyuşmazlık çözümü noktasına geldiğinde olayın özüne uygun olan uyuşmazlık çözüm yöntemini uygulama niyetiyle hareket etmekte olup, bu açıdan tahkimin öneminin de farkındadır.

Büromuz, bugüne kadar ekibindeki avukatların birçoğunun tahkim davasında taraf vekilliği yapmış olmasının gururunu yaşamakta olup, müzakere teknikleri ve uzlaşma kültürünü yaygınlaştırma hedefiyle, hem yerel hem de uluslararası tahkim uygulamalarında, kurum tahkiminde ve ad hoc usulünde müvekkillerini temsil etmektedir.