Sözleşmeler Hukuku

Sözleşmeler Hukuku

Şengün & Partners, sözleşmelerin hazırlanması, incelenmesi, müzakere edilmesi ve sözleşme çözümlerinden en uygununun seçilmesi için tavsiyelerde bulunarak hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Büromuz tarafından sözleşme taslakları incelenmekte, sözleşmelerin müzakeresi aşamasında sözleşmelerde düzenlenmiş riskli noktalar belirlenerek müvekkillerin menfaatlerini güvence altına almaya odaklanan bir çalışma yapılmaktadır. Aynı zamanda Büromuz tarafından müvekkillerine, yürürlükteki sözleşmelerin tadili ve sona erdirilmesine ilişkin gerekli belge ve hukuki görüş desteği de sunulmaktadır.

Büromuzun davaların ve ihtilafların çözümü konusundaki deneyimleri ve yargı kararları ile bu kararlara yansıyan yönelimlerin yakın bir şekilde takip edilmesi suretiyle edinilen engin bilgi  birikimi, sözleşmelerin incelenmesi sürecinde aktif olarak kullanılmakta, müvekkillerin herhangi bir uyuşmazlıkla karşılaşabileceği haller göz önünde tutularak uyuşmazlıkların müvekkil lehine çözümlenmesini sağlayabilecek çelişkisiz madde hükümlerinin sözleşmelere eklenmesi hususunda uzman danışmanlık hizmeti verilmektedir.