Sigorta Hukuku

Sigorta Hukuku

Şengün & Partners, sigorta şirketlerine, sigorta brokerliği ve reasürans şirketlerine sigorta poliçelerinin düzenlenmesi, özel sigorta klozlarının hazırlanması ve sigorta hukukunu ilgilendiren konularda hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Temsil ettiği sigorta şirketlerinin ve sigorta brokerliği şirketlerinin sigorta hukukundan doğan hukuki uyuşmazlığın çözümünde sigorta mevzuatına uygun şekilde hukuki çözümler üretmek ve hukuki danışmanlık hizmeti sunmak sigorta hukukuna ilişkin faaliyet alanları arasında yer almaktadır.

Şengün & Partners, bunun yanı sıra bu alanda ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümü için gerçekleştirilecek müzakerelerde ve açılacak davalarda müvekkillerini temsil etmektedir.  Şengün & Partners sigorta hukukuna ilişkin tazminat, sigorta rücu davalarında ve bu alanda tahkim sürecinin işletilmesinde müvekkillerini temsil etmektedir.

Şengün & Partners, özellikle ulusal ve uluslararası kara taşımacılığı ve deniz taşımacılığında nakliyat sigortasına ilişkin olarak önemli tecrübelere sahiptir. Ekibimiz sigorta hukukunda yasal mevzuatlar çerçevesinde olay bazında rizikonun gerçekleşip gerçekleşmediğini, kusur durumlarının sözleşmeye etkisi, rücu talep ve dava hakkı ile ilgili her bir sigorta poliçesi kapsamında müvekkillerini hukuki risk ve sonuçları hakkında tüm hukuki bilgi ve desteğini seri ve etkin şekilde vererek hizmet sunmaktadır.