Sermaye Piyasası Hukuku

Sermaye Piyasası Hukuku

Şengün & Partners tarafından yerli ve yabancı halka açık veya sermaye piyasası mevzuatına tâbi şirketlere, günlük iş ve işlemleri ile yeniden yapılandırma işlemleri konularında danışmanlık hizmeti verilmektedir. Bu alanda; çağrı yükümlülüğüne ve çağrı muafiyetine ilişkin iş ve işlemlerin yapılması, halka açık şirketlerin birleşme, devralma ve bölünme işlemlerinin yapılması, menkul kıymet borsasında işlem gören ürünlerin, hisse senetlerinin, yapılandırılmış ürünlerin, tahvillerin, türev işlemlerin ve benzeri sermaye piyasası araçlarının çıkartılması ve satışı konusunda gerekli işlemlerin yapılması, hukuki durum tespiti (legal due dilligence) çalışmalarının gerçekleştirilmesi, halka açık şirketlerin halka arz ve sermaye artırımı işlemlerinin yapılması, hisseleri halka açık olmayan şirketlerin halka arzı için gerekli iş ve işlemlerin yapılması, Sermaye Piyasası Kurulu’na yapılacak izin başvurularının ve diğer her türlü başvurunun hazırlanması ve gerçekleştirilmesi konularında büromuz tarafından hizmet verilmektedir.

Müvekkillerimizin Sermaye Piyasası Kurulu ile ilgili ihtilaflarında Danıştay nezdinde yürütülen davalar Şengün & Partners tarafından takip edilmektedir. Ayrıca büromuzun Aracı Kurumlar, Menkul Değerler Şirketleri, Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları gibi Sermaye Piyasası Kanununa tâbi Şirketlere hukuk danışmanlığı hizmeti verme konusunda derin bir tecrübesi bulunmaktadır.