Rekabet Hukuku

Rekabet Hukuku

Şengün & Partners serbest piyasa ekonomisinde rekabeti engelleyici, bozucu ve kısıtlayıcı anlaşma, karar ve uygulamaları ile piyasaya hâkim olan teşebbüslerin bu hâkimiyetlerini kötüye kullanmalarının ve haksız rekabetin önüne geçmek, rekabetin korunmasını sağlamak amacıyla müvekkillerine Rekabet Hukuku kuralları çerçevesinde önleyici ve koruyucu nitelikte hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Büromuz, Rekabet Kurumu kararlarını yakından takip ederken, aynı zamanda müvekkillerinin karşı karşıya kalabilecekleri her türlü rekabet incelemesi sürecinde rekabet kurallarını ve bu alandaki düzenlemeleri esas alarak hukuki hizmet sağlamaktadır.

Rekabet alanındaki muhtemel sorunlara doğru müdahale edilebilmesi için özel hukuk aktörlerinin rekabet kurallarına ilişkin bilgilendirilmeleri ve rakipleri, müşterileri, tedarikçileri ile olan ilişkilerinde bu kurallara göre hareket etmeleri önem arz ettiğinden, Büromuz müvekkillerine bu alanda şirket politikalarının oluşturmalarında da destek olmaktadır.

Rekabet Hukuku ile ilgili gelişmeler güncel olarak takip edilmekte ve şirketlerin diğer şirketlerle imzaladığı dikey anlaşmalar, hisse devri anlaşmaları, birleşme ve devralma işlemleri rekabet hukuku kuralları açısından değerlendirilerek bu kurallara uygun olarak gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır.

Öte yandan büromuz, Rekabet Kurulu nezdinde yürütülen soruşturmalarda müvekkillerini temsil etmekte, Rekabet Kurulu’nun kararlarına karşı açılan davaları yürütmekte ve bu kapsamda müvekkillerine bu alanda gerekli dava hizmetini de sağlamaktadır.