Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması

Şengün & Partners, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile birlikte Kanun gereği uygulanması zorunlu hale gelen pek çok yükümlülüğü müvekkillerinin faaliyetleri bazında değerlendirerek şirket politikalarının ve mevzuata uygun dokümantasyonun oluşturulması, müvekkillerinin faaliyetlerinin mevzuata uygun hale getirilmesi ve kişisel verilerin mevzuata uygun şekilde işlenmesi için hukuki desteğini etkin bir şekilde vermektedir.

Büromuz kişisel verilerin korunması ile ilgili mevzuata uyumunun sağlanması için yapılması gereken işlem ve prosedürler hakkında müvekkillerini bilgilendirmektedir.

Bu kapsamda büromuz müvekkillerinin kişisel veri envanterlerinin hazırlanması, kişisel veri güvenliğine ilişkin tedbirlerin alınması,  öngörülen kişisel veri saklama ve imha prosedürünün oluşturulması ve kanun gereği izlenmesi gereken adımların atılması aşamalarında güncel mevzuat çerçevesinde gerekli hukuki yönlendirmeleri yaparak destek vermektedir.

Şengün & Partners aynı zamanda mevzuata uyum sürecinde müvekkilleri için yasal mevzuat çerçevesinde önem taşıyan yükümlülüklerin yerine getirilmesi noktasında doğabilecek hukuki risk sonuçlarını dikkate alarak imzalanacak sözleşmelerin revize ve uyarlanması çalışmalarını yürütmekte, bu uyum sürecinde tüm hukuki bilgi ve desteğin verilmesi hususlarında faaliyet göstermektedir.