İş Hukuku

İş Hukuku

İşçi ile işveren arasında iş görmeden kaynaklanan ilişkilerin düzenlendiği hukuk dalı olan İş  Hukuku kapsamında Şengün & Partners, hizmet akdi sözleşmesi, yönetim sözleşmesi, rekabet yasağı sözleşmesi, iş yerindeki kurallara ilişkin belge taslaklarının hazırlanması ve sosyal güvenlik hukuku gibi konularda müvekkillerine hukuki destek sağlamaktadır.

Bunun yanında iş ilişkilerinin sonlandırılması ve toplu işten çıkarma başvurusu konularında danışmanlık hizmeti veren Şengün & Partners, toplu iş sözleşmesi imzalanması süreçlerinde hukuki destek vermekte ve istenmesi halinde toplu iş sözleşmesi müzakerelerinde yer almaktadır. Büromuz kolektif iş hukuku, sendika avukatlığı ve toplu iş sözleşmesi görüşmeleri ve imzalanmasına ilişkin olarak özel bilgi ve deneyimleri bulunmaktadır.

Büromuz müvekkillerine bireysel ve kolektif iş hukuku alanlarında danışmanlık hizmeti vermekte, aynı zamanda güncel gelişme ve yargı kararlarını yakından takip ederek müvekkillerine en uygun ve en güncel çözüm yollarını sunmaktadır.

İşçi-işveren arası ilişkilerden doğan, bireysel ve kolektif iş hukukuna dair her türlü uyuşmazlığın çözümünde iş ve dava takibi süreçleri Büromuzun uzman avukatları tarafından titizlikle yürütülmektedir.