İnşaat Hukuku

İnşaat Hukuku

Şengün & Partners, Türkiye’nin oldukça başarılı olduğu ve gelişmekte olan inşaat sektörünün her aşamasında, iş ve/veya proje sahiplerine, yüklenicilere, taşeron ve/veya alt taşeronlara gerekli her tür ve düzeyde hukuki danışmanlığı sağlamaktadır.

Bu kapsamda kurulabilecek alışveriş merkezi, ticari kompleksler, karayolu, enerji santrali, konut, otel ya da farklı niteliklere haiz küçük ve büyük ölçekli projelere dahil olabilecek  müvekkillerine proje geliştirme ve finansmanı aşamalarından başlayarak, anahtar teslim inşaat sözleşmeleri, kat karşılığı ve/veya gelir paylaşımlı inşaat sözleşmeleri, taşeron sözleşmeleri, ön satış ve/veya kiralama sözleşmeleri gibi inşaat hukuku alanında yaygın olarak karşılaşılan sözleşmelerin hazırlanması ile birlikte, sözleşmenin ifası sırasında ortaya çıkabilecek sorunların çözümlenmesi ve teslim aşamasının tamamlanması sonuna kadar her aşamasında danışmanlık hizmeti vermektedir.

Sahip olduğu kapsamlı deneyimleri ile Şengün & Partners, inşaat, mühendislik ve altyapı proje finansmanı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, ortaya çıkabilecek her türlü hukuki sorunlar ile geç ve ayıplı teslim konularında çıkabilecek ihtilaflarda, dava ve/veya tahkim aşamalarında müvekkillerini temsil etmektedir.