İhale Hukuku

İhale Hukuku

Kamu olarak ifade edilebilecek genel bütçeye dâhil daireler, katma bütçeli idareler, özel idare ve belediyeler tarafından gerçekleştirilecek hizmet ve mal alım / satımı ihale mevzuatında öngörülen belirli usullere tabi tutulmuştur. 1983 yılından beri uygulanan bu usul ve esaslar, idare hukukunun temel ilkeleri ile sıkı bir biçimde kuşatıldığı gibi idari ve cezai müeyyideler ile de çerçevelenmiştir.

Gerek söz konusu ihalelerin hazırlık aşamasındaki çalışmalar, gerek ihalenin gerçekleştirildiği andaki temsil işlemleri, gerek ihalenin sözleşmeye bağlanması ve gerekse sözleşmenin ifa edilmesi aşamaları etkin ve etkili bir biçimde takibi zorunlu aşamalardır.

Şengün & Partners kamu idari otoriteleri tarafından devlet ihale kanununa, kamu ihale kanununa ve yatırımcıları koruma fonuna ilişkin düzenlemelere dayanılarak açılacak ihalelere ilişkin hizmet vermektedir.  Şengün & Partners ihale hukuku alanında yıllara dayanan deneyimi ile ihale süreçlerine hazırlık, ihalede temsil, ihale sonrası sözleşmenin imzalanması ve sözleşmenin ifası sırasında çıkabilecek uyuşmazlıkların çözülmesi süreçlerinde etkin ve etkili bir hizmet vermektedir.