İdare Hukuku

İdare Hukuku

İdare hukuku, en önemli ayırt edici özelliği olan kamu gücü ayrıcalığı ilkesini esas alması nedeniyle hukuki işlemlerin taraflarından İdarenin, bir takım ayrıcalıklara ve üstünlüklere sahip olduğu hukuk dalıdır. Bu kapsamda Şengün & Partners, dava süreci öncesinde, her türlü idari başvuru ve itirazın gerçekleştirilmesi, öncelikle tüm idari yolların tüketilmesi ve uzlaşma işlemlerinin yürütülmesi amacıyla müvekkillerine hukuki destek sağlamaktadır. Büromuz, piyasanın çeşitli sektörlerinde aktif olarak faaliyet gösteren müvekkillerinin başta belediyeler olmak üzere tüm idari makamlarla olan ilişkilerinin düzenlenmesinde yol gösterici olarak, idari makamlar tarafından müvekkilleri hakkında yapılacak her türlü idari işlem ve herhangi bir şekilde müvekkillerini etkileyecek idari eylemlere karşı gerekli hukuki girişimlerde bulunmaktadır.

Bunun yanı sıra Büromuz, başta Anayasa olmak üzere İdarenin kuruluşuna, yapısına, işleyişine ve idarenin yerine getirdiği işlevin düzenlenmesine ilişkin kurallar çerçevesinde müvekkillerinin; İdarenin tesis ettiği işlemlerin iptali ve idari eylem ve işlemlerden dolayı kişisel hakların doğrudan ihlali hallerinde açılacak iptal ve tam yargı davalarında, dava  öncesi, dava süreci ve dava sonrasında her türlü uyuşmazlığın çözümünü kapsayacak şekilde aktif olarak idari yargı organları nezdinde temsilini sağlamaktadır.

Ayrıca, İdarenin özel mülkiyetinde bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin tüm hukuki süreçlerin takibi ve sonuçlandırılması Büromuzun İdare Hukuku alanında vermekte olduğu hizmetlerdendir.