İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku, borçlarını ve yükümlülüklerini zamanında ve rızaları ile yerine getirmeyen borçlulara karşı devlet yardımı ile alacaklıların alacaklarına kavuşmalarını amaçlayan, borcun cebren tahsil edilmesini sağlayan hukuk dalıdır. Şengün & Partners, yerli ve yabancı şirketler ve gerçek kişilerin borç tahsilatlarının hızlı bir şekilde gerçekleşmesini sağlamayı amaçlamakta olup, bu kapsamda alanında uzman avukatlarımız ile sonuç odaklı olarak çalışmaktadır. Büromuz, ticari ve bireysel kredilerin takibi, ipotek takipleri, ipoteklerin incelenmesi ve teyidi, ipotek tesisi ve fekki, kambiyo hukukundan kaynaklanan alacakların takibi, takiplere ilişkin data incelemesi ve raporlaması, konkordato kurumuna ilişkin sürecin yürütülmesi, iflas ve iflasın ertelenmesi davalarının yürütülmesi ve her türlü alacak takibi konularında sürecin tüm aşamalarında müvekkillerine hukuki hizmet sağlamaktadır.

Şengün & Partners, bu alanda borçluları da temsil etmekte ve borç konsolidasyonu ile tasfiye süreçlerini de yönetmektedir. Bunların yanı sıra büromuz, icra müdürlüklerinin hukuki ve cezai sorumlulukları kapsamında müvekkillerine hukuki destek vermekte ve adli yargı organları nezdinde müvekkillerinin temsilini sağlamaktadır.