Fikri Mülkiyet Hukuku

Fikri Mülkiyet Hukuku

Şengün & Partners ve Ortakları Avukatlık Bürosu fikir ve sanat üretmenin kıymetinin farkındalığında, müvekkillerine fikri ve sınai mülkiyetten doğan telif, marka ve patent alanlarında bünyesinde bulunan marka ve patent vekilleriyle birlikte hizmet vermektedir. Müvekkillerin endüstriyel tasarımlarının, patentlerinin, markalarının, isim haklarının ve know-how’larının korunmasına resmi süreçlerin takibinin yanında bu hakların ihlallerinden kaynaklanan ulusal ve uluslararası uyuşmazlık çözüm yollarının ve davalarının da takibini yapmaktadır.

Şirketlerin ve/veya şahısların geliştirdikleri buluşlara, eser niteliği taşıyan üretimlerine, markalarına ilişkin fikri ve sınai mülkiyet hakları ile bu hakların birleşme ve devralma süreçleri de dâhil olmak üzere başka teşebbüslere, üçüncü kişilere devri ile ilgili önerilerde bulunulmaktadır. Şengün & Partners ayrıca işçi tarafından yapılan buluşlar da dâhil olmak üzere müvekkillerine fikri ve sınai mülkiyet alanında uzman avukatları ile görüş vermektedir.

Şengün & Partners müvekkillerine ait markaların, endüstriyel tasarımların ve benzeri sınai mülkiyet konusu varlıkların devrine ve korunmasına ilişkin danışmanlık hizmeti vermekte, buna ilişkin sözleşmelerin hazırlanması ve müzakeresinde rol oynamaktadır.