Enerji ve Maden Hukuku

Enerji ve Maden Hukuku

Enerji üretiminin çevre için büyük önem taşıdığı düşüncesi ile hareket eden Şengün & Partners, çeşitli enerji projelerinde kayda değer sayıda şirkete tam destek vermektedir. Ekibimiz bu alandaki projelerde, projenin gelecek için önemine odaklanmaktadır. Büromuz, enerji kaynaklarının gelişiminin ve daha iyi bir enerji yaratmanın yalnızca günümüzün değil, aynı zamanda geleceğin ihtiyacı olduğuna inanmaktadır.

Müvekkillerimize enerji ve maden hukuku alanında gerekli ruhsat ve izinlerin alınması ve bu kapsamda ilgili idari kuruluşlara başvuruların yapılması süreçlerinin tamamında hukuki destek vermekte ve bu alanlardaki güncel gelişmeler hakkında bilgi akışı sağlamaktayız.

Şengün & Partners ayrıca enerji ve maden sektöründe yer alan idari ve düzenleyici / denetleyici makamların kararlarına dayalı idari işlemler bakımından idari mahkemeler ve üst mahkemelerde müvekkillerini temsil etmenin yanı sıra, kurallar ve düzenlemelerle uyumlu ve lisanslı pazarlama uygulamalarının takibini de yapmaktadır.