Dava Takibi ve İhtilafların Çözümü

Dava Takibi ve İhtilafların Çözümü

Şengün & Partners, uzun yıllara yayılan tecrübesi ile çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası şirketlerin karşılaştıkları her türlü hukuki sorunun çözümü için avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Dava avukatlığı alanında tecrübe sahibi avukatlarımız, belirledikleri savunma stratejileri doğrultusunda hazırlanan dava dosyalarını ve açılan davalara karşı yapılacak savunmaları mahkemelere sunmakta, dava dosyalarının ilk derece, ikinci derece ve üst derece yargı mercileri nezdinde takibini sağlamaktadırlar. Avukatlarımız edindikleri tecrübe ve birikimlerle hukuki sorunların yargı mercilerine başvurulmaksızın sonuçlandırılması konusunda da çözüm odaklı çalışmalar geliştirmektedir.

Şengün & Partners, müvekkillerine dava avukatlığı yoluyla telafi edici hukuk hizmeti sunmanın yanında, verdiği hukuki danışmanlıklar ile önleyici hukuk hizmeti de gerçekleştirerek, sahip olduğu birikim ve tecrübe ile ileride uyuşmazlığa konu olabilecek hususları öngörmek ve tespit etmek suretiyle müvekkillerinin karşılaşabilecekleri hukuki riskleri en aza indirmelerine yardımcı olmaktadır.

Mahkemeler nezdinde dava takibinin yanı sıra Büromuz, arabuluculuk ve tahkim gibi gerek zorunlu gerek ihtiyari alternatif çözüm yollarında da müvekkillerini temsil etmektedir.