Ceza Hukuku

Ceza Hukuku

Türk Hukuk Sistemimizde ceza hukuku, başlı başına farklı bir dal olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bakımdan ceza hukuku, farklı bir bakışı ve yöntem gerektirmektedir. Ceza hukukunu tek başına Türk Ceza Kanunu olarak ele alınmaması gerekmektedir. Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve hatta Türk Ticaret Kanunu gibi pek çok kanunumuzda cezai müeyyide ile donatılmış pek çok yasa maddesi bulunmaktadır.

Ceza hukuku genellikle bireylerin işledikleri ve yasalarda suç sayılan fiiller olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak artan ticari çeşitlilik, ticaret ağının artması, yeni teknolojik olanaklar vs. nedenlerle ticaret hayatına yöne veren şirket ve şirket yöneticileri de ceza hukukunun hem faili hem de mağduru olabilmektedirler. Bu kapsamda ilk olarak şirket faaliyetlerinin hem mağdur hem de fail olabileceği risk kriterlerine göre değerlendirilmesi ve bu çerçevede denetlenmesi gerekmektedir.

Şengün & Partners, bireysel ceza davalarından ziyade özellikle şirketlerin ve yöneticilerinin ceza hukuku kapsamında maruz kalabileceği risk faktörlerinin tespiti ve bunlar bakımdan hukuki koruma sağlanması hususlarında danışmanlık hizmeti vermektedir. Bu kapsamda Şirketlerin faaliyetleri ceza hukuku perspektifinde ele alınarak denetlenmekte, yöneticilerin maruz kalabileceği ceza hukuku soruşturmalarına karşı bir hukuki koruma sağlanmakta ve bu yollarla ceza hukuka dair ciddi riskler minimuma indirilmektedir. Şengün & Partners bu kapsamda başta finans şirketleri olmak üzere pek çok şirkete hem denetim hem de müşavirlik hizmeti vermekte ve bu kapsamda açılan pek çok önemli ceza davasında müdahil veya müdafi olarak yer almaktadır.