Birleşme, Devralma ve Ortak Girişim

Birleşme, Devralma ve Ortak Girişim

Şengün & Partners birleşme, devralma ve ortak girişim projelerini yöneten deneyimli avukatları eliyle zaman yönetimi ve gizlilik prensipleriyle hareket etmektedir. İş hukuku, davalar, fikri mülkiyet hukuku, çevre hukuku, emlak hukuku, şirket hukuku, bilgi teknolojisi ve vergi alanlarındaki projeleri destekleyen avukatlardan oluşan bir ekibimiz bu alanda birçok projeyi başlangıcından kapanışına kadar yürütmüştür. Bu çerçevede büromuz tarafından kamu ve özel şirketlerin satışı ve devri, şirketlerin bölünmesi, şirketlerin bir bölümünün veya aktif değerlerinin devri ve temliki konularında danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Ekibimiz, büyük medya ve eğlence şirketleri ile inşaat şirketleri, yiyecek ve içecek tedarikçi şirketleri ve taşımacılık alanında faaliyet gösteren şirketlerde hem satıcı hem de alıcı taraflar için farklı endüstrilerdeki uluslararası şirketleri kapsayan büyük satın almalarda yer almıştır.

Bu alandaki hizmetlerimizden bazıları “due diligence” raporlarının hazırlanması, çeşitli endüstrilerde faaliyet gösteren müşterilerin ihtiyaçlarına bağlı olarak gerçeklerin tespit edilmesi, hisse alımı ve hissedarlar anlaşmalarının hazırlanması, müzakere edilmesi ve gözden geçirilmesi, gerekli tüm izinlerin alınması ve kapanış işlemlerinin gerçekleştirilmesidir. Büromuz tarafından ayrıca müvekkillerine yapmayı planladıkları birleşme, devralma ve ortak girişim süreçlerinde imzalanacak gizlilik anlaşmaları, niyet mektupları, sözleşmeler konusunda da hizmet verilmektedir.