Bilişim Hukuku

Bilişim Hukuku

Gelişen bilgi sistemleri ve teknolojinin düzenli ve akla uygun bir biçimde elektronik aygıtlar aracılığıyla işlenmesi bilimi olan bilişimden kaynaklı hak ihlallerini gidermek ve kötüye kullanımı önlemek amacıyla bilişim hukuku doğmuştur.

Türk hukukunda bilişim hukukunun yeni ve gelişen bir alan olduğu göz önüne alındığında bu dalda yapılacak hukuk ve danışmanlık hizmetlerinin tecrübeli kişiler tarafından yapılması önem arz etmektedir. Şengün & Partners bu alanda deneyimli kadrosu ve birikimiyle müvekkillerine danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

İnternet üzerinden ticari faaliyet yürüten ve internet içerik sağlayıcısı veya yer sağlayıcısı olarak faaliyet gösteren müvekkillerimize bu alanlarda hukuki destek sağlamaktayız.  Bütün müvekkillerimizin elektronik ticaret ve bilişim hukukuna yönelik hukuki danışmanlık hizmeti ihtiyaçlarında onların mevzuata uygun yönlendirilmesini sağlamaktayız.

Şengün & Partners, bilişim hukuku ile ceza hukukunun ortak noktası olan ve Türk Ceza Kanunu’muza yeni girmiş olan bilişim suçları hakkında danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekte olup, bu alanda tecrübe sahibidir.