Basın Hukuku

Basın Hukuku

Basın hukuku ile ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan yazılı yayınlar ve internet ortamında yapılan yayınlara ilişkin sorumlulukları ilgilendiren her türlü hukuki ve cezai uyuşmazlıkların çözümü Şengün & Partners'ın faaliyet alanları arasındadır.

Büromuz, müvekkilleri aleyhinde hakaret, iftira ve benzeri onur kırıcı ifadelerin kullanıldığı yazılı ve görsel basında yer alan yayınlara karşı gerekli hukuki girişimlerde bulunarak, söz konusu ihlallerin sonlandırılması ve bu ihlaller sebebiyle müvekkilleri nezdinde oluşan maddi ve manevi zararların tazmini aşamasında müvekkillerinin temsili yönünde hizmet sağlamaktadır. Basın yoluyla işlenen suçlara ilişkin dava ve cezalar, internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlar kapsamında açılacak davalarda Büromuz müvekkillerini temsil etmekte, kitle iletişim hukukunu ilgilendiren her türlü hukuki sorumluluklar hakkında müvekkillerini hukuki riskler ve sonuçları hakkında güncel mevzuatlar çerçevesinde bilgilendirmektedir.