Bankacılık Ve Finans Hukuku

Bankacılık Ve Finans Hukuku

Finans Kuruluşları tarafından yapılan tüm işlemler bağımsız idari otoriteler tarafından hem merkezi ve hem de yerinden denetimler ile sürekli denetlenmektedir.  Bu kapsamda finans kuruluşlarının 5411 sayılı Bankacılık Kanunu başta olmak üzere ilgili Finans Mevzuatına uygun hareket etmek yükümlülüğü bulunmaktadır.

Diğer yandan, finans kuruluşları ile bunların müşterileri arasından gerçekleştirilen işlemler, işlemlerin muhteviyatında bulunan risklere göre zarara neden olabilmektedir. Kredi ilişkisinden, türev işlemlere kadar pek çok finansal işlem taşıdığı riskler dolaysıyla önemli hukuki ihtilaflar ortaya çıkmaktadır.

Tüm bunlara ek olarak şubeler ve iştirakler bağlamında geniş bir organizasyona sahip finans kuruluşlarının gerçekleştirdikleri işlemlerde işlem güvenliğinin tesis edilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu husus bir yandan gerçekleştirilen finansal işlemin hukuken ihtilaftan ari bir biçimde tesisini, diğer yandan finansal işlemin tanzim, tahsis ve tahsil aşamalarındaki hukuki süreçlerin etkinliği ve verimliliğinin denetlenmesini ifade etmektedir.

Şengün & Partners, finans hukuku açısından yukarıda sayılan konular da dâhil olmak üzere her alanda aktif bir hukuki hizmet vermektedir. Bu kapsamda bankalar, yatırım şirketleri, leasing, varlık yönetim, faktoring gibi finansal şirketlere etkin bir müşavirlik hizmeti, hem büyük montanlı davalarda etkili bir avukatlık hizmeti ve işlemlerin hukuki güvenliği ve denetimi kapsamında verimli bir denetim hizmeti vermektedir.