Arabuluculuk Hukuku

Arabuluculuk Hukuku

Şengün & Partners, başta şirketler olmak üzere her tür özel hukuk gerçek ve tüzel kişileri arasında çıkan arabuluculuğa elverişli uyuşmazlıkların, gerek dava ve icra takibi aşamasına dönüşmesinden önce gerekse uyuşmazlığın yargı alanına taşınmasından sonra icra süreci de dâhil olmak üzere, her aşamasında Adalet Bakanlığı siciline kayıtlı arabulucular tarafından Arabuluculuk hizmeti vermektedir.

Büromuz, özellikle gizlilik hususun ön plana çıktığı durumlarda, arabuluculuk müzakerelerinin büyük bir gizlilik ve titizlikle ele alınmasına özel önem atfetmektedir.

Uyuşmazlığın taraflar arasında seri biçimde çözülebilmesi için, arabuluculukta uzmanlaşmanın önemine inanıyoruz. Bu nedenle, özellikle iş uyuşmazlıkları, sözleşmeler, ihale, inşaat, fikri ve sınai haklar ile sağlık hizmetleri, taşıma ve turizm alanındaki uyuşmazlıklar, enerji, yatırım, ulusal ve uluslararası ticari uyuşmazlıklar başta gelmek üzere pek çok sektör ve alanda uzun yıllara dayanan tecrübesi ve bilgi birikimini de katarak tarafların çözüme ulaşmasında taraflara yardımcı olmaktadır.

Şengün & Partners bünyesindeki avukatlar arabuluculuk sürecinde taraf vekilliği yapmakta olup, müvekkillerini arabuluculuk müzakerelerinde temsil etmekte ve onların yerine veya onlarla birlikte görüşmelere de katılmaktadır. İsteğe bağlı olarak, müvekkillerini bilgilendirmek için arabuluculuk eğitimleri de verebilmektedir.