Şengün & Partners Stratejik

Hukuk dünyası müvekkiller ya da potansiyel müvekkiller açısından çok kapsamlı ve bu geniş kapsam doğrultusunda da ayırmak istemedikleri maliyetler ile muhatap kalmak zorunda olduklarını düşündükleri bir dünyadır.

Ancak Hukuk hizmeti alınması da ticari dünya için bir zorunluluktur. Fakat şirketi olan bir iş insanı bir avukatlık ofisi ile sürekli kurumsal danışmanlık ilişkisi kurmak istemeyebilir. Sadece önemli gördüğü sözleşme ya da sözleşmeler için Avukatlık hizmeti almak isteyebilir.

Şirket satın alımında yapılmış Due Diligence’ın denetimi yaptırmak isteyebilir.

Ya da uzun bir dava sürecini tamamen aynı avukat ile sürdürmek istemeyebilir. Davanın kurulumunda ya da sınırlı bir aşamasında Avukatlık hizmeti almak isteyebilir. Başka bir Avukatlık ofisi ya da kurumun avukatı sınırlı ve uzmanlık gerektiren bir konuda hizmet almak isteyebilir.

Tüm bu hizmetleri de atletik, uygun maliyetli ve nitelikli almak isteyebilir.

Bunlar için Grubumuzun içinde adı Alternatif olan özerk bir bölüm hizmet vermektedir. Küresel hukuk dünyasında özellikle Anglo-Amerikan Avukatlığı içinde Alternatif Hukuk hizmetlerinin ciddi bir payı oluşmuştur.

Ülkemizde de ilk uygulayan Avukatlık Grubuyuz.

Aşağıda sınırlı sayıda uygulama örnekleri verilmektedir.

1-Sözleşmeler Hukuku

Hukukun temel elementlerden biri olan sözleşmeler tarafların iradelerinin uyuşması ile ortaya çıkan hukuki metinler olarak tanımlansalar da taraflar arası menfaat dengesinin sağlanabilmesi her zaman kolay değildir. Biz alanında uzman kadromuz ile karşılaşılabileceğiniz risklerin en aza indirildiği sözleşmeleri sizler için hazırlıyor ve var olan sözleşmelerinizin hukuki incelemesini yaparak gerekli revize destekleri sunuyoruz.

2-Rekabet Hukuku Önlemleri

Tüzel kişilerin ve hatta tüzel kişi bünyesinde çalışan gerçek kişilerin yasalar ile belirli yaptırımlara tabii olduğu rekabet hukukunda şirketiniz sorumluluklarını, riski en aza indirmek adına kurulması gereken şirket içi mekanizmalarını rekabet hukuku mevzuatının gereklilikleri kapsamında kontrol ediyor, önleyici ve koruyucu nitelikte hukuki danışmanlık hizmeti sağlıyoruz. Aynı zamanda şirket içinde çalışanlarınıza vereceğimiz kavramsal ve bütünsel rekabet hukuku eğitimleri ile genel bilinci yükselterek gerekli önlemlerin alınmasını hedefliyoruz.

3-Tüzel Kişi Karar Organları Denetimi

Tüzel kişi karar organlarınızın, yönetim kurulu ve genel kurulların yapmış oldukları ve düzenli olarak yapmakla yükümlü oldukları işlemler adına var olan karar mekanizmalarının hukuka uygun işleyebilmesi için gerekli çalışmaları sizin adınıza yürütüyoruz. Bu noktada karşılaşılabilecek sorunlarınızı önden tespit edip organlarınızın kararlarını bu doğrultuda alabilmenizi sağlarken var olan problemlere de gerekli hukuki çözümleri üretiyoruz.

4- Şirket Kuruluşları

Anonim, limitet, komandit ve şahıs başta olmak üzere her türlü tüzel kişilik kazanımlarınızda gerekli süreci yürütüyor, kuruluş süreci boyunca ihtiyacınız olan her türlü hukuki desteği veriyor, faaliyet konusu değişikliği, sermaye artırımı ve sermaye azaltımı ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü esas sözleşme değişikliklerinin yapılması süreçlerine hukuki destek sağlıyoruz.

5- Birleşme Devralmalar ve Due Diligence

Kamu ve özel şirketlerin satışı ve devri, şirketlerin bölünmesi, şirketlerin bir bölümünün veya aktif değerlerinin devri ve temliki konularında gerekli olan her türlü hukuki süreci yürütüyor ve piyasada karşılaşılması oldukça muhtemel olan riskleri en aza indirmek için gerekli hukuki desteği sağlıyoruz.

6- Sigorta Poliçesi Müzakereleri

Oldukça büyük bir hacmi olan sigortacılık sektörünün mihenk taşı poliçelerinizin hukuki geçerliliklerini, menfaat dengelerini, şirketiniz taleplerine uygun olarak gerekli olacak revizeleri tespit ediyor ve şirketinize en uygun, hukuki anlamda menfaatlerinizi en iyi şekilde koruyacak poliçeyi sizin adınıza yapacağımız müzakereler ile sizlerle birlikte belirliyoruz.

7- Yasal Belge İnceleme ve Raporlama

Hukuki bir sürecin yönetiminde, sürece etkisi olan her türlü yasal belgenin inceleme ve raporlamasını yaparak belgenin sürece maksimum katabileceği hukuki faydayı sunmayı hedefliyoruz. İnceleme talebinde bulunulan yasal belgenin konusuna göre alanında uzman avukatlarımız tarafından belgeyi çok yönlü hukuki incelemeye tabi tutuyor ve inceleme sonucunda edindiğimiz bilgileri büromuza özgü hukuki tekniklerimiz ile raporluyoruz.

8- Marka İncelemesi ve Markalama Süreç Yönetimi

Marka Patent hukuku kapsamında, marka değeri unsurları olan; marka sadakati, marka farkındalığı ve marka çağrışımlarını göz önüne alıp yaptığımız hukuki incelemeler ile marka değerlerinin yaratılmasında, gerekli olan süreç boyunca ihtiyacınız olacak her türlü hukuki desteği sağlıyoruz.

9- Keşif Süreci Yönetimi

Hukuki uyuşmazlık konusu hakkında bizzat duyu organları yardımıyla inceleme yaparak bilgi sahibi olunması için verilen keşif kararlarında, uyuşmazlık konusunda uzman olan avukatlarımız ile tüm sürece birebir sahada destek veriyor ve olası keşif sonuçlarının uyuşmazlığa lehe etki edebilmesi için her türlü hukuki eylem ve işlemleri bizzat yürütüyoruz.

10-Yasal Saha Araştırması

Yasal olarak yapılacak her türlü saha araştırmalarında, deneyimli araştırma yöntemleri tekniklerimiz ile gerekli araştırmayı yapıyor ve sonuç raporlarını hazırlıyoruz.

11- Dava Desteği

Dava avukatlığı alanında tecrübe sahibi avukatlarımız ile, belirledikleri savunma stratejileri doğrultusunda hazırlanan dava dosyalarını ve açılan davalara karşı yapılacak savunmaları mahkeme süreçlerini yürütüyor, dava dosyalarının ilk derece, ikinci derece ve üst derece yargı mercileri nezdinde takibini sağlıyoruz.

12- Soruşturma Desteği

Yetkili merciiler tarafından başlatılan soruşturma aşamasında verdiğimiz hukuki destek ile soruşturma süreci boyunca, uzman avukatlarımız tarafından gerekli olan tüm hukuki desteği sağlıyoruz.

Bu örnekler sınırlı sunulmuş olup, belirtilen örneklerin herhangi bir aşamasına yönelik bir çalışma ile de sınırlandırılarak gerekli temsil ya da destek sağlanmaktadır.

İlgili bölüme iletişim bilgilerinizi ve konuyu başlık olarak belirtirseniz Alternatif Bölümü’nden sorumlu Avukat sizi arayacaktır…