Şengün & Partners Akademi

Hayat değişmekte, hukuk gelişmektedir. Bu gelişmelerin aktif takibi yeterli olmayıp, değişimlerin içselleştirilmesinin yanında düşünme, tahlil ve strateji günlük faaliyetimizin içinde olmalıdır.

Boşluk vardır. Dış kurumlar bu boşluğu görmemekte, ya da değerlendirememektedirler.

Avukat tarihsel misyonunu yerine getiremediği gibi, dar uzmanlaşma ile gittikçe bilgisizleşmekte ve bütüncül üretimden uzaklaşmaktadır.

Kendine dair iç saygınlığı ve toplumsal dış saygınlığı zedelenmektedir.

Avukat sadece uygulayıcı değildir, aynı zamanda kurucudur. Olanın yanında, olması gerekenin de ilk habercisi, ilk düşüneni olmalıdır.

Bunun için Avukatlar ile bir diyalog içinde olunması, bu yönde bir gelişimin sağlanması zorunluluktur.

Bu bakımdan Avukatlar yönünden bir Akademi kurulmasının yerinde bir oluşum olduğuna inanıyoruz. Kurulan Akademi’de sadece Grup içindeki Avukatların yine Grup içindeki Avukatlar ile kuracağı diyalog ile değil, dışarıdan da Avukatların katılım sağlayacağı bir diyalog yolu ile ilerletmek amaçlanmaktadır.

Diyalog yöntemdir, amaç gelişimdir. Akademinin faaliyetlerine eğitim denemez.

Fikir üretilecektir. Stratejik bakış yöntemi verilecektir. Maddi hukuk nasıl algılanmalı ve bu algı ile nasıl hareket edilmelidir sorularına da cevap aranacaktır.

Yükselecek düşünce yükselecek hareketi sağlayacaktır.

Akademi bunu hedeflemektedir.

DİYALOG KONULARI
--Olan ve Olması gereken…
--Sözleşme geldiğinde…
--Usul zamanı…
--Genelin kavramları…
--Avukat duruşu…
--Özel teknik konular…
--Müvekkil karşılaşması…
--Toplantılarda…
--Strateji…
--Zaman akarken programlar…
--Avukatın hakları…
--Sorumluluklar…

Akademi çalışma içeriklerini, gündemlerini, katılımcı davetlerini, çalışma zamanlamalarını Akademiden sorumlu KURUL ile sağlayacaktır.

KURUL bu diyalog konularını değiştirebilir, genişletebilir, daraltabilir.

Akademiden sorumlu KURUL göreve başlamıştır.

Saygılarımla
Nedim Korhan Şengün