Biyografi:

Erkin Pekçetin, Şengün & Partners ’ın ortaklarından biri olup; M&A, Yatırım ve Finans Projeleri yönetimi, Start-Up danışmanlığı yapmaktadır. Pekçetin, uluslararası ticaret ve finans hukuku ile sigortacılık hukuku alanlarında yüksek lisans eğitimi almış olup, yüksek lisans tezini “Kredi Sigortalarının Türkiye’deki Durumu ve MIGA” üzerine yazmıştır.

Büyük fonlara yatırım ve finans alanında danışmanlık vermesinin ve enerji ve altyapı projelerinin finansman ve proje müzakereleri ile anlaşmaları süreçlerine dahil olmasının yanı sıra, Erkin Pekçetin, dünyada en geniş filoya sahip Ro-Ro şirketlerinden birinin de baş hukuk müşavirliğini yürütmüştür. Bununla birlikte, medya alanında önde gelen ve uydu yayıncılığı hizmeti veren bir şirket bünyesinde baş hukuk müşavirliği yapmıştır. Bugün, Türkiye’de kurulu SPK mevzuatına tabii önde gelen risk sermayesi yatırım projelerinin finansmanı alanında ve Start-Up projelerinin hukuki risk analizi ve yatırım stratejilerinin kurgulanması hususlarında danışmanlık hizmeti vermeye devam etmektedir. Bunun yanında ana iştigal alanı yurt içi ve yurt dışında gayrimenkul geliştirme, enerji olan bir holdingin yönetim kurulu başkan yardımcısı olarak danışmalık ve proje yönetim hizmeti vermektedir.

Aynı zamanda marka vekili olan Erkin Pekçetin, fikri mülkiyet hukuku alanında da derin tecrübeye sahiptir. Ek olarak, alternatif uyuşmazlık çözüm yollarından tahkim alanında kıdemli danışmanlık yapmıştır ve arabuluculuk sertifikası bulunmaktadır.

Başlıca Deneyimler:
 • İcra takip sürecinde müvekkillerin temsili ve dava süreç takibi,
 • SPK onaylı tekno-girişim fonun yatırımları ile ilgili Start-Up ve KOBİ projeleri ile ilgili hukuki risk analizi ve yatırım stratejilerinin kurgulanması hususlarında yönetime mentorlük ve süreçlerin tamamlanması hususunda hukuki hizmet verilmesi,
 • Önde gelen Ro-Ro taşımacılığı şirketlerinden birinde Baş Hukuk Müşaviri (“CLO”) ve Mevzuata Uygunluk Danışmanı görevlerinin yürütülmesi,
 • Danışmanlık yaptığı şirketlerin ticari faaliyetleri ile ilgili ticari ve hukuki risklerin analizi ve üst yönetime stratejik önerilerde bulunulması,
 • Yurt içi ve yurt dışı yatırımları kapsamında şirket alım ve ortaklık işlemlerinin yönetilmesi, bu kapsamda liman yatırımının hukuki ve ortaklık süreçlerinin yönetimi,
 • Şirket faaliyetlerini sürdürülebilir etkinlikte yürütebilmesi için gerekli hukuki alt yapıların oluşturulması ve risk yönetimi için ticari modellerin önerilmesi,
 • Mevzuattaki değişikliklere göre Şirketlerin günlük faaliyetlerinin denetimi ve kurgulanması,
 • Şirketlerin taraf olduğu davalarda savunma stratejisinin belirlenmesi ve yönetimi,
 • Kredi Sözleşmelerinin ilgili yerli ve uluslararası finans kuruluşları ile pazarlığı ve takibi,
 • Şirketlerin hukuki ve ticari risk yönetiminin koruyucu önlemlerle aktif bir şekilde yapılması ve yönetimin risk farkındalığına katkı sağlamak amacıyla üst yönetime düzenli bilgi verilmesi,
 • Şirketlerin yatırım fonlarına satış ve halka arz süreçlerine dahil olması gerekli hukuki ve idari işlemlerin yönetimi,
 • Enerji projelerinin geliştirilmesi ve satış sürecinde yönetsel ve hukuki danışmanlık, finansman modellerinin kurgulanması,
 • Medya ve İnternet Şirketlerine içerik alım sözleşmelerinde danışmanlık hizmeti verilmesi,
 • Şirketin ticari ve fikri mülkiyet haklarının korunması için dava stratejilerinin belirlenmesi ve yönetimi,
 • Şirketlerin faaliyetleri ile ilgili idarelerle ilişkilerin yürütülmesi,