Biyografi:

Deniz Avcı, medya ve eğlence, otomotiv, sigorta, faktoring, varlık yönetimi, Ro-Ro taşımacılığı, enerji, gibi çok çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası şirketlerle çalışmaktadır. Şengün & Partners Avukatlık Ortaklığı bünyesinde, yabancı ve yerli yatırımlara dair her türlü birleşme ve devralma süreçlerinin yönetilmesi, pay alım satım ve hissedarlararası sözleşmelerinin müzakere edilmesi ve hazırlanması, ulusal ve uluslararası finansman projelerinde çeşitli kredi ve teminat sözleşmelerinin son hallerine getirilmesi ve tatbik edilmesi dahil her türlü müzakere ve sair hukuki süreçlerin yönetilmesi, şirketlerin hukuka uygunluk denetimlerinin gerçekleştirilmesi, şirketler ve ticaret hukuku konularında şirketlere danışmanlık hizmeti verilmesi süreçlerinde yer almaktadır. Deniz Avcı ayrıca Türk hukuku uyarınca şirketlerin ve sermaye piyasası araçlarının halka arzı ve sermaye piyasası kurumlarının kuruluş ve işleyişleri gibi pek çok sermaye piyasası hukuku konularında yerli ve yabancı müvekkillere danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Başlıca Deneyimler:
  • Birleşme ve Devralma süreçlerinin yönetilmesi
  • Farklı alanlarda faaliyet gösteren pek çok yerli ve yabancı şirket adına pay alım satım ve hissedarlararası sözleşmelerinin kaleme alınması ve müzakere edilmesi
  • Bir varlık yönetim şirketinin ve bir tekstil şirketinin planlanan halka arz sürecinde danışmanlık verme
  • Türkiye’nin önde gelen bir enerji şirketi ve bir gayrimenkul şirketi dahil olmak üzere pek çok şirketin tahvil ihracı sürecinin yönetilmesi
  • Türkiye’nin önde gelen bir sigorta şirketinin devralınması sürecinin yönetimi
  • Bir Türk bankasının paylarının yabancı bir banka tarafından devralınması sürecinin yönetimi
  • Şirketlerin kuruluşları ve şube açılışları, yabancı sermayeli şirketlerin Türkiye'de kuruluşu, irtibat bürolarının kuruluşu
  • Uluslararası ve ulusal bankaların rol aldığı sendikasyon kredilerinin sağlanmasına dair finansman projelerinin yönetilmesi
  • Bankalar arası kredi sağlanmasına dair uluslararası finansman projelerinin yönetilmesi